Terug Terug

Hoogbegaafdheid

Gasthuislaan

Ben jij hoogbegaafd? Dan is het goed om te weten dat we op ISW Gasthuislaan daar ervaring mee hebben. We hebben docenten die jou goed kunnen begeleiden en samen zorgen we ervoor dat jij een fijne en uitdagende schooltijd krijgt.

Extra aandacht en uitdaging
Leerlingen die hoogbegaafd zijn, kunnen rekenen op extra aandacht en uitdagingen op onze school. Het uitgangspunt is dat een hoogbegaafde leerling de Plusstroom volgt. Binnen deze Plusstroom, zal er extra begeleiding zijn voor de hoogbegaafde leerlingen, waarbij we vanuit een positieve insteek onderwerpen behandelen als het hoogbegaafde brein, mindset, creativiteit, leren leren en executieve functies. Het voornaamste doel is “ken jezelf”, met als subdoelen het vullen van de gereedschapskist, het ontwikkelen van een realistisch zelfbeeld en het contact met ontwikkelgelijken. 

Als een hoogbegaafde leerling ervoor kiest om de Plusstroom niet te volgen, is er geen automatische begeleiding op het gebied van hoogbegaafdheid. Alleen na een zorgvraag wordt het HB-team ingezet binnen de mogelijkheden. 

Hier vind je meer informatie over de Plusstroom.