Hoogeland

 1. Hoogeland schoolgebouw
 2. Leerlingen Hoogeland trap
 3. Hoogeland natuur/scheikunde
 4. Hoogeland presenteren
 5. Hoogeland muzieklokaal
 • Mavo
 • Mavo/havo
 • Havo/vwo
 • Vwo
 • Mavo, havo en vwo Cambridge Engels
 • Bèta Challenge
 • Technasium

ISW Hoogeland is een moderne school met een vertrouwde, veilige en gezellige sfeer. Brugklassers hebben een eigen plek in het gebouw.

Agenda