Hoogeland

  1. Hoogeland schoolgebouw
  2. Hoogeland leerlingen op trap
  3. Hoogeland leerlingen aan het werk
  • Mavo
  • Mavo/havo
  • Havo/vwo
  • Vwo
  • Havo en vwo Cambridge Engels
  • Bèta Challenge
  • Technasium

ISW Hoogeland is een moderne school met een vertrouwde, veilige en gezellige sfeer. Brugklassers hebben een eigen plek in het gebouw.

Agenda