Terug Terug

PrO-basis en PrO-plus

Westland Praktijkcollege

Bij PrO-basis ligt de nadruk op de praktijk en het aanleren van werknemersvaardigheden. Deze richting is vooral geschikt als jij na deze school graag direct aan het werk wil. PrO-plus is geschikt voor jou als het nog niet duidelijk is of VMBO haalbaar is. Als plus-leerling krijg je extra theorievakken op het gebied van begrijpend lezen, taalverzorging, rekenen en studievaardigheden. Aan het eind van het eerste schooljaar bekijken we wat de beste vervolgstap voor jou is: klas 1 van het Vakcollege met extra ondersteuning of klas 2 van PrO-plus.